Home‎ > ‎Polski‎ > ‎

Hotele i SPA

1973 Schronisko młodzieżowe dla sportowców w Gdańsku               - 11.000 m²
1974 Hotel w Sopocie (koncept rozbudowy zespołu „Grandhotel” )   - 30.000 m²
1996 Marriott-Hotel w Lipsku przy Hallischen Tor (360 Zimmer)
         Detale wykonawcze
1999 „Grandhotel“ w Sopocie, Pl - projekt renowacji ( zespól proj. Z,J,W,K)
                                                                                                               - 4.700 m²
2001 Hotel i Aquapark w Kołobrzegu Polska - Koncept                       - 33.000m²
2005 Hotel i Aquapark w Szczecinie Polska - Koncept                       - 31.500 m²